Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

poppy
3497 5af5 500
Reposted fromfungi fungi viaTullfrog Tullfrog
poppy
3703 05e7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamelain melain
poppy
7596 962e 500
Reposted fromfungi fungi viaiambabsi iambabsi
poppy
poppy
Reposted fromMrCrowling MrCrowling viaIdass Idass
poppy
  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viaadora-belle adora-belle
poppy


Alex Currie (Buffalo, NY, USA) - 196/365: Butterflies In My Stomach, 2014   Photography
poppy
Reposted fromsamuso samuso viaTullfrog Tullfrog
poppy
2201 044e 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viagket gket
poppy
9891 3a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiambabsi iambabsi
poppy
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viaIdass Idass
poppy
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viawyliczanka wyliczanka
poppy
- Wszystko ok? Nie. Nic nie jest ok. I nie cierpię tego. Nie cierpię tego, że nie mogę nic z tym zrobić. Umieram od środka. I nikt o tym nie wie. Każdy myśli, że jestem szczęśliwa, bo ciągle się uśmiecham. Ale już mam dość tego wszystkiego. Tego całego udawania,  że wszystko się świetnie układa. Mam ochotę strzelić sobie w cholerny łeb.  - Tak, u mnie świetnie. Dziękuję, że pytasz. A co u ciebie?
Reposted fromaneth aneth
poppy
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
poppy
3718 e78d 500
Reposted fromfungi fungi viaariso ariso
poppy
poppy
3221 86be
Reposted fromseverine severine viaviolator violator
poppy
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viapuddding puddding
poppy
3603 f9ea 500
Reposted fromfungi fungi viapuddding puddding
poppy
Reposted fromgruetze gruetze viadlugiwarkocz dlugiwarkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl